امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جانور شناسی خلیج فارس :
دکتر عبدالوهاب مقصودلو، رییس پژوهشکده علوم دریایی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی در این باره گفت: به دنبال یک سال اندازه‌گیری و نمونه‌برداری دریایی در آبهای ایرانی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان و بررسی و تحلیل داده‌های اخذ شده در آزمایشگاه‌های پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، چند نمونه جدید از موجودات دریایی برای نخستین بار در آبهای ایرانی خلیج فارس ثبت علمی شد. دکتر حمید رضایی، سرپرست تیم تحقیقاتی گشت اقیانوس شناسی در این باره اظهار کرد: این گونه‌های جدید شامل سه دسته از موجودات زئوپلانکتونی، زئونوستونی و کف زی در آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان است. وی در ادامه گفت: این نمونه‌ها متعلق به گروه‌های پاروپا، لارو نرم تنان و سخت پوستان پلانکتونی است که شامل نرم تنان پلانکتونی مثل فرشته دریایی، فیل دریایی، پروانه پلانکتونی دریایی و نرم‌تن کاردیوپدا- حشره دریایی نوستونی- کف زیان دریایی مثل عنکبوت دریایی و برخی از کف زیان کوچکتر میوفونا مثل نماتودها و سایر گروه‌ها مثل روزنه داران و پرتاران است. بر اساس این گزارش، بزرگترین گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان با حضور 70 محقق و پژوهشگر و با هدف حفاظت از محیط زیست و بررسی پارامترهای دریایی و اقیانوسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان از 25 آبان 1391 آغاز شد و در اواخر آبان 1392 به پایان رسید. در این گشت اقیانوس شناسی، نمونه‌برداری‌های مختلفی ازجمله زمین شناسی، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، علوم جوی، مدل سازی گردش آب و متغیرهای فیزیکی و دینامیکی آبهای خلیج فارس و دریای عمان اندازه گیری شد.