امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

خارکو:

از جزیره‌های کوچک ایرانی در خلیج فارس از توابع استان بوشهر  جزیره خارکو است که در فاصله 5 كيلومتري شمال شرق جزيره خارك قرار دارد.
جزیره خارکو 8 کیلومتر درازا و حدود 400 متر پهنا دارد. اين جزيره داراي تعدادي تأسيسات به جاي مانده از حضور نظاميان كشور در سالهاي جنگ ايران و عراق از جمله اسكله و ساختمانهاي انبار كه امروزه محل مناسبي جهت رشد پرندگان در اين جزيره شده است.

اين جزيره همچنين زماني محل استقرار نظاميان انگليسي جهت تسخير خارك بود و پيش از آن نيز مير مهنا براي حمله به هلنديان در خارك از خاركو نيروهاي خود را به سمت خارك گسيل داشته است.
این جزیره بنا به دلایل زیست محیطی و ارزش پدیده های طبیعی آن توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بعنوان اثر طبیعی ملی جزیره خارکو به ثبت رسیده است.