امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیری :
نام سیری را شاید در اخبار هواشناسی شنیده باشید .اما سیری خیلی بیشتر از یک نام  بر گردن ایرانیان حق دارد اگر می گویید چرا پاسخ بسیار است اما یکی از مهمترین دلابل آن  تولید نزدیک به 2.5 در صداز نفت ایران در تاسیسات نفتی سیری و همچنین  همراهی این جزیره  با جزیره خارک در  امکان بارگیری نفت در  نفتکشهای صادراتی است
وجه نامگذاری
جزیره سیری به نامهای دیگری مانند سری و یا سوری معروف بوده است که البته در محاوره کنونی بیشتر نام سری مصطلح و رایج است زیرا جزیره دارای حساسیت بالایی از نظر میادین نفتی و نظامی دارد .نام اولیه جزیره سوری بوده که به معنی گل قرمز و یا به مناسبت خاک سرخی است که در سطح جزیره پراکنده است و به مرور به سیری و سری تعغییر نام داده است .
موقعیت جغرافیایی
جزیره سیری در جنوب شرقی پهنه آبهای نیلگون خلیج فارس و در فاصله 130 مایلی جنوب غربی بندر عباس ،مرکز استان هرمزگان قرار دارد
جزیره سیری دز جهت غر ب ،28 مایل (53 کیلو متر ) تا جزیره بو موسی ،42 مایل (77 کیلومتر ) در جهت شمال شرقی تا بندر لنگه ، 22 مایل(40 کیلومتر ) در جهت شمال تا جزیره فارور و 12.5 مایل (23 کیلومتر )تاجزیره فارورگان فاصله دارد .همچنین بندر دبی در فاصله 56 مایلی جنوب شرقی جزیره سیری قراردارد .
مختصات جزیره عبارت است از 54 درجه و 29 دقیقه تا 54 در جه و 35 دقیقه طول جغرافیایی و 25درجه و 53 دقیقه تا 25 درو 56 دقیقه عرض جغرافیایی
مساحت جزیره 16.5 کیلومتر مربع بوده وبلند ترین ارتفاع آن 37 متر است .
آب و هوا
زمستان در همه جای این منطقه گرم بوده و دمای بالا همراه با نم نسبی شرایط شرجی را بوجود آورده است در نواحی ساحلی در تمام طول سال رطوبت بیش از 50 درصد می باشد .در تمام طول تابستان ،شبانه روزی حالت شرجی وجود دارد در فصل تا بستان با توجه به استقرار توده پر فشار جنب حاره ای در بالا و سیستم کم فشار در سطح زمین اولاً تابش ورودی بیشتری به ناحیه مکیده می شود و ثانیاً هوای گرم سرزمینهای اطراف مانند عربستان به ناحیه مکیده می شود .به طوری که در بیشتر ایستگاه ها ی ناحیه بالا ترین دمای روزانه به بیش از 40 در جه سانتی گراد می رسد.