امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تنب کوچک :
جزیره تنب کوچک یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است.
جغرافیا
این جزیره ایرانی مثلثی شکل و در ۱۵ کیلومتری (۸ مایلی) غرب جزیره تنب بزرگ قرار دارد. فاصله آن تا مرکز استان هرمزگان، شهر بندر عباس از طریق دریا حدود ۱۶۹ کیلومتر(105 مایل) می باشد نزدیک ترین بندر ایرانی به این جزیره بندر خمیر و بندر لنگه با ۷۵ کیلومتر فاصله است. بزرگ‌ترین ضلع جزیره ۱.۹ کیلومتر و مساحت آن حدود ۲,۱ کیلومتر مربع است. این جزیره کاملا نظامی است و مرتفع‌ترین نقطه آن از سطح دریا ۳۵ متر ارتفاع دارد. که به آن تپه زهرا گفته می‌شود. در این جزیره استحکامات و تجهیزات نظامی ایرانی مستقر می‌باشد. خاک آن از نوع شنی و در برخی مناطق صخره‌ای است. تنب کوچک دارای اسکله‌ای نسبتا کوچک و باند فرودگاه کوچکی است که کاربرد نظامی دارد.  
اهميت جزيره
جزيره تنب كوچك به همراه جزاير تنب بزرگ و بوموسا در عميق ترين قسمت‌های خليج فارس و در داخل دو كريدور رفت و برگشت طرح تفكيك تردد بين المللي كشتی‌ها واقع شده اند. اين مساله باعث شده تا اين جزاير از نظر ژئوپليتيكی و استراتژيكی اهميت ويژه اي به دست آورند. زيرا بخش مهمی از نفت خام مورد نياز جهان از ميان اين جزاير می‌گذرد. در هر چند دقيقه يك نفت كش حامل نفت خام از آب‌های اين جزاير عبور میكند. اگر به اين تعداد، كشتی های تجاری نيز اضافه شود، در اين صورت فشردگی ترافيك در ميان جزاير مذكور به خوبي روشن می‌شود