اسناد و مدارک

هویت

توهم مدعیان

ع رب ی

Header

ای آنکه دیده دوخته ای به خلیـــــــج فارس
این لقمه با شکمبه تو سازگار نیـــــــــــست
چونـــکه درون آب زلالــش بدون شـــــــــک
ماهی است پا برهنه عرب، سوسمار نیــست


    خليج فارس و نام پرتوافكن آن ميراث گرانسنگ ايرانيان باستان است. ميراثي كه ايرانيان آزادانديش روزگار كهن براي فرزندان خود به يادگار گذارده‌اند تا مايه فخر و مباهات نسلهاي بعدي باشد و ايرانيان همواره به خاطر آورند كه نمادهاي ميهني و ملي آنان كه با پوششي از باورهاي ژرف ديني و الهي مزين و متبرك شده است، در هميشه تاريخ موجب باليدن آنان بوده و خواهد بود.