پديده هاي نامبارك با محوريت نام مبارك خليج فارس :
بابک ارسیا رئيس مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران با ابراز تاسف از رواج پديده کپی برداری در جريان ارسال مقاله به همايش ها و مجله های علمی و پژوهشی گفت: متاسفانه در حال حاضر علاوه بر رويداد نامبارك ذكرشده، پديده جديد ديگري رواج يافته است و آن كپي كامل از نام و نشان، موضوعات و محورها و حتي اخبار و اهداف يك همايش و اعلام فراخوان است كه اين مسئله در نوع خود باعث تاسف بيش از پيش است
دبیرعلمی دهمین همایش ملی علمی پژوهشی خلیج فارس در تشريح مصداق اين حركت غيرعلمي افزود: متاسفانه دانشگاه تربت حيدريه با كپي تام و تمام از عنوان، محورها و موضوعات دهمين همايش ملي علمي – پژوهشي خليج فارس، همايشي موسوم به"نخستين همايش ملي علمي – پژوهشي خليج فارس" را به تقليد برگزار كرد كه مكاتبه با اين دانشگاه نيز مانع اين حركت غيراخلاقي نشد.
 
دبیرعلمی دهمین همایش ملی علمی پژوهشی خلیج فارس با اشاره به برگزاري مستمر 10 دوره همايش ملي علمي – پژوهشي خليج فارس طي 10 سال توسط مركز گردشگري علمي- فرهنگي دانشجويان ايران وابسته به جهاددانشگاهي افزود: اين همايش به جهت پاسداشت نام و بررسي عالمانه مزيت¬هاي متنوع و بي ¬شمار خليج فارس مستمراً برگزار شده است كه با استقبال و حضور نخبگان، دانشگاهيان، مديران حوزه ¬هاي مختلف، مسئولان و مقامات مواجه شده است و در تمامي اين ادوار، كتاب مجموعه مقالات همايش چاپ و منتشر شده است و نكته شگرف كپي¬ برداري و تطابق نعل¬ به ¬نعل اهداف، راهبردها و محورهاي همايش برگزار شده در دانشگاه تربت حيدريه با همايشي است كه طي 10 سال به صورت مستمر در جهاد دانشگاهي برگزار مي گردد كه سوابق آن در پايگاه دبيرخانه همايش به نشاني persiangulf-co.ir  موجود است.
 
 او ادامه داد: به هر حال حق مالكيت معنوي يك حق پذيرفتني شرعي و جهاني به معنی داشتن حق کنترل در توليد و تکثیر آثار و نيز مالكيت بر برندها و فعاليت هاي ويژه است كه برای جلوگیری از انجام سوءاستفاده و بهره‌برداری بي زحمت به وسیله دیگران راهكارهايي چون كپي رايت تمهيد شده است و متاسفانه عدم پايبندي به اين مقوله در كشور منجر به اين اتفاقات شده است.
 
رئيس مركز گردشگري علمي - فرهنگي دانشجويان ايران با اشاره به دغدغه همه ايرانيان در جهت پاسداشت نام خليج فارس افزود: برگزاري همايش آن هم با عنوان "علمي – پژوهشي" مقدمات، ترتيبات، استفاده از اعضاي هيئت علمي مبرز و صاحب نظر و داراي تأليف و نظاير آن را مي ¬طلبد و صرف كپي ¬برداري از نام و محورهاي همايش ديگر براي تحقق اين دغدغه ملي كافي نيست و اين مسئله امري غيراخلاقي و موجب وهن موضوع خليج فارس مي باشد.
ارسيا، در پايان تاکید کرد: بديهي است هر سطحی از اهداف نیازمند مجموعه توانمندی‌های خاص و مرحله‌یی بوده و عدم پايبندي به اين نكته نقض غرض و تقليل موضوع مهم و راهبردي خليج فارس در هاله ¬اي از بخشی نگري صرف و سطحي خواهد بود.

منبع :http://www.persiangulf-co.ir